TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THE ANTONIA PHÚ MỸ HƯNG

Tiến độ xây dựng tháng 6/2023

Tiến độ xây dựng tháng 3/2023

Tiến độ xây dựng tháng 2/2023

Tiến độ xây dựng tháng 12/2022

Tiến độ xây dựng tháng 11/2022

Tiến độ xây dựng tháng 10/2022

Click ĐỂ XEM THÔNG TIN DỰ ÁN THE ANTONIA ĐĂNG KÝ NHẬN BÁO GIÁ VÀ TOÀN BỘ THÔNG TIN DỰ ÁN